А.Цогцэцэг: Эрүүл мэндийн салбарт цаг алдалгүй, дэс дараатай хийх олон ажил байна