О.Тэнгис: Компаниуд тайлангаа бодит цагаар оруулах програмыг төрөөс нэвтрүүлэх нь зүйтэй