Туен Нгуен, ОУСК-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч | Амжилтын 5 дүрэм