Дэлхийн хамгийн чинээлэг 200 эрхмийн хөрөнгө нэг өдрийн дотор $10.9 тэрбумаар буурав