Шуудан, холбооны салбар оны эхний гурван улиралд 572 тэрбум төгрөгийн орлого олжээ