Нарны цахилгаан станцын өртөг 2009 онтой харьцуулахад хоёр дахин буурчээ