"Samsung Electronics"-ийг үүсгэн байгуулагчийн ач хүү захирлуудын зөвлөлд багтав