"AT&T" компани "Time Warner"-ийг худалдан авах саналыг АНУ-ын Засгийн гзаар зөвшөөрөх магадлал 65 хувь байна