ОУВС-ийн техникийн баг Монгол Улсад ажиллаж дууслаа