АНУ-д инфляци өснө гэсэн хүлээлт үүссэнээр ам.доллар гуравдугаар сараас хойших дээд түвшинд хүрэв