Нэнси Жонстон: Сарлагийн хөөврөөр шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн хийх боломжийг харсан