Монголбанк валютын захад нийлүүлэлт хийснээс хойш ам.доллар, юанийн ханш бага зэрэг суларлаа