Төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг өсөлтөө хадгалж чадсангүй