Газрын тосны ханш зах зээлийн үйл явцаас үл хамааран харьцангуй тогтвортой байна