Ж.Должинсүрэн: Шинэ технологийг ашиглах салбарт ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийн тулд боловсролыг дэмжих хэрэгтэй