"Uber"-ийн өрсөлдөгч "Didi Chuxing" 4.5 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт татсанаар үнэлгээ нь 28 тэрбумд хүрэв