Хоёр жилийн дээд цэгтээ хүрээд байсан алтны ханш эргэн буурлаа