Д.ТӨМӨРХҮҮ, Ариг банкны Гүйцэтгэх захирал | Ажил хэрэгч өглөө (5/5)