Т.БАТЗУЛ, Монгол Даатгал ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал | Ажил хэрэгч өглөө (6/1)