Б.ЖҮГДЭР, ҮББК-ийн Ерөнхийлөгч | Ажил хэрэгч өглөө (7/1)