Т.НАСАНХҮҮ, Монфреш группийн Ерөнхийлөгч | Ажил хэрэгч өглөө (7/2)