А.МЭНД-ОРШИХ, New Media Group-ийн Үүсгэн байгуулагч | Ажил хэрэгч өглөө (9/2)