Г.ПҮРЭВСҮРЭН, Гурван гал эмнэлгийн Ерөнхий захирал | Ажил хэрэгч өглөө (9/3)