Т.ГАНТӨМӨР, Мера ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга | Ажил хэрэгч өглөө (9/5)