Б.НАРАНЖАРГАЛ, JCI Монгол байгууллагын 2016 оны Үндэсний Ерөнхийлөгч | Ажил хэрэгч өглөө (10/1)