С.Баясгалан: Европын холбоо хэт интеграцлагдсан учир Их Британийн санал асуулгын дүн ийм гарсан байж болно