Т.Мэндсайхан: Эдийн засгийн чиглэлээр гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах хууль баталж чадсан