Монгол мөрөөдөл - Төмөр зам 267 км

UB Info

Хуй салхи, хулангийн тоос, хулан жороо гурваас өөр юмгүй Монголын говьд төмөр зам барьж байна...

САНАЛ БОЛГОХ